MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het groeiende Laan35 presenteert zich als een bedrijf dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een belangrijk deel van de organisatie ziet.

Het scheiden van afval en het bewust omgaan met fossiele brandstoffen zijn hier een belangrijk onderdeel van. Er wordt op toegezien dat iedere medewerker zich aan het scheiden van afval houdt. Daarbij wordt er gereden op aardgas, wat zorgt voor het uitstoten van minder vervuilende stoffen in vergelijking met voertuigen die op benzine of diesel rijden. Met het oog op het te rijden aantal kilometers worden alle woningkeuringen zo efficiënt mogelijk gepland. Ook zullen de verwarming, lampen en elektronische apparaten nooit onnodig aanstaan.

Naar de toekomst toe wil Laan35 zich continu blijven ontwikkelen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Onze diensten